برای تماس با ما : 02136615209 یا info@hiboco.com

قیمت انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی قیمت انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر…

ادامه مطلب
قیمت انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

انکودر افزایشی انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر اساس…

ادامه مطلب