برای تماس با ما : 02136615209 یا info@hiboco.com

Blog

قیمت انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

قیمت انکودر افزایشی قیمت انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر…

ادامه مطلب
قیمت انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

انکودر افزایشی

انکودر افزایشی انکودر افزایشی وسیله ای جهت  محاسبه  مقدار جابجایی ، سرعت ، جهت و  شتاب موتور  می باشد و از آن در سیستم هایی استفاده می شود که نیازمند کنترل دقیق موقعیت، سرعت و شتاب هستند. انکودر بر اساس…

ادامه مطلب
فروش سطح سنج خازنی

فروش سطح سنج خازنی

سنسور ارتفاع سنج جامدات

فروش سطح سنج خازنی فروش سطح سنج خازنی: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني…

ادامه مطلب
فروش سطح سنج خازنی

قیمت سطح سنج خازنی

سنسور ارتفاع سنج جامدات

قیمت سطح سنج خازنی قیمت سطح سنج خازنی: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني…

ادامه مطلب
سنسور ارتفاع سنج جامدات

سنسور ارتفاع سنج جامدات

سنسور ارتفاع سنج جامدات

سنسور ارتفاع سنج جامدات سنسور ارتفاع سنج جامدات: سطح سنجهاي خازني به صورت پيوسته و گسسته ميتوانند سطح مخزن شما را مانيتور کنند . استفاده از لول متر های خازنی مواد پودري يکي گزينه هاي شما انتخاب لول سوئيچهاي خازني…

ادامه مطلب
کاربرد سنسور التراسونیک

کاربرد سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک, فلومتر التراسونیک

کاربرد سنسور التراسونیک کاربرد سنسور التراسونیک :شايد با كلمه التراسونيك يا Ultrasonic بر خورد كرده باشيد.التراسونيك به معناي مافوق صوت است.فركانسهاي اين محدوده را ميتوان بين 40 كيلو هرتز تا چندين مگا هرتز در نظر گرفت.امواجي بااين فركانسها كه كاربردهايي…

ادامه مطلب
اساس کار سنور التراسونیک

اساس کار سنور التراسونیک

سنسور التراسونیک, فلومتر التراسونیک

اساس کار سنور التراسونیک اساس کار سنور التراسونیک :شايد با كلمه التراسونيك يا Ultrasonic بر خورد كرده باشيد.التراسونيك به معناي مافوق صوت است.فركانسهاي اين محدوده را ميتوان بين 40 كيلو هرتز تا چندين مگا هرتز در نظر گرفت.امواجي بااين فركانسها…

ادامه مطلب
فروش سنسور التراسونیک

فروش سنسور التراسونیک

سنسور التراسونیک, فلومتر التراسونیک

فروش سنسور التراسونیک فروش سنسور التراسونیک :شايد با كلمه التراسونيك يا Ultrasonic بر خورد كرده باشيد.التراسونيك به معناي مافوق صوت است.فركانسهاي اين محدوده را ميتوان بين 40 كيلو هرتز تا چندين مگا هرتز در نظر گرفت.امواجي بااين فركانسها كه كاربردهايي…

ادامه مطلب