نویسنده پیمان قربانزاده

فروش فلومتر ونتوری متر

اساس کار فلومتر ونتوری

اساس کار فلومتر ونتوری متر (جريان تراکم ناپذير) :     اساس کار فلومتر ونتوری متر جهت اندازه­گيري دبي در لوله ­ها به کار برده مي­شود. اثر ونتوری اثر کاهش فشار در سیالی است زمانی که سیال از قسمت تنگ لوله عبور میکند. اثر ونتوری به نام جیووانی باتیستا ونتوری دانشمند ایتالیایی نامگذاری شده است. اين وسيله معمولا داراي ساختماني متشکل از بخش هاي زير مي باشد: يک...

قیمت فلومتر ونتوری

قیمت فلومتر ونتوری

قیمت فلومتر ونتوری : در قیمت فلومتر ونتوری لوله های ونتوری از جمله تجهیزاتی هستند که با ایجاد مانع سبب بروز اختلاف فشار در سیال میشوند . با اندازه گیری میزان این دو اختلاف فشار میتوان دبی سیال را محاسبه نمود. برای درافت اطلاعات کاملتر در مورد نحوه کارکرد آن با شرکت فنی مهندسی هیبو فروش انواع فلومتر ونتوری مراجعه فرمایید. فلومتر...

فروش فلومتر ونتوری

فروش فلومتر ونتوری : در فروش فلومتر ونتوری لوله های ونتوری از جمله تجهیزاتی هستند که با ایجاد مانع سبب بروز اختلاف فشار در سیال میشوند . با اندازه گیری میزان این دو اختلاف فشار میتوان دبی سیال را محاسبه نمود. برای درافت اطلاعات کاملتر در مورد نحوه کارکرد آن با شرکت فنی مهندسی هیبو فروش انواع فلومتر ونتوری مراجعه فرمایید. فلومتر...

فلومتر ونتوری متر

کاربرد لوله ونتوری

کاربرد لوله ونتوری : کاربرد لوله ونتوری در فلومتر ونتوری با به کار گیری از لوله های ونتوری ايجاد مانع در مسیر سیال می شود که سبب بروز اختلاف فشار در سيال مي شود، با اندازه گيری ميزان اين اختلاف فشار مي توان دبي سيال را محاسبه نمود. ونتوری ها داراي دو بخش همگرا و واگرا هستند و به عنوان...