نویسنده admin

فلومتر اریفیس

فلومتر اریفیس پلیت

فلومتر اریفیس پلیت : فلومتر اریفيس پلیت­ عموما در نقطه مشخصي از خط لوله در ميان دو فلانچ محصور کننده قرار گرفته که باعث محدوديت در روند جريان مي شوند و افزايش سرعت جريان سيال در آن منطقه ­اي  که در آن اتصال پيدا کرده اند مي شود. اين افزايش سرعت باعث ايجاد افت فشار از محل مکاني که صفحه فلومتر...

فلومتر اریفیس

فروش فلومتر اریفیس

فروش فلومتر اریفیس : فروش فلومتر اریفيس­ ها عموما در نقطه مشخصي از خط لوله در ميان دو فلانچ محصور کننده قرار گرفته که باعث محدوديت در روند جريان مي شوند و افزايش سرعت جريان سيال در آن منطقه ­اي  که در آن اتصال پيدا کرده اند مي شود. اين افزايش سرعت باعث ايجاد افت فشار از محل مکاني که صفحه فلومتر...

فلومتر اریفیس

فلومتر اریفیس

فلومتر اریفیس : فلومتر اریفيس­ ها عموما در نقطه مشخصي از خط لوله در ميان دو فلانچ محصور کننده قرار گرفته که باعث محدوديت در روند جريان مي شوند و افزايش سرعت جريان سيال در آن منطقه ­اي  که در آن اتصال پيدا کرده اند مي شود. اين افزايش سرعت باعث ايجاد افت فشار از محل مکاني که صفحه فلومتر اريفيس...

ترانسمیترهای اختلاف فشار(ِDP transmitter)

اختلاف فشار معمولا توسط ابزاری معروف به نام DP cell اندازه­گیری می­شود. DP cell از ترکیب یک سنسور، ترانسدیوسر و یک ترانسمیتر که در یک دستگاه قرار گرفته اند تشکیل می­شود. بسته به اینکه DP cell چگونه نصب شده باشد، می­توان از ان برای اندازه­گیری اختلاف فشار، فشار مطلق، خلاء ، سطح، چگالی و فلو استفاده کرد. ترانسمیتر اختلاف فشار اندازه­گیری سطح...

ترانسمیترهای رادار(radar level transmitter)

انواع سیگنال های رادار: دو نوع از شایع ترین امواج رادار یا همان سیگنال های استفاده شده برای اندازه گیری سطح، پالس رادار و فرکانس مدوله شده موج پیوسته، یا اختصارا FMCW می باشند. پالس رادار (pulse radar): گیج های پالس رادار، مکررا یک پالس کوتاه و غیر پیوسته را ارسال کرده زمان پرواز (Time of flight) رادار را زیر نظر میگیرند....

سنسورهای سطح نوری (optical level sensor)

آشکار سازهای سطح نوری برای اندازه گیری سطح مایعات و جامدات استفاده میشوند. سنسورهای نوری به کار رفته در اندازه گیری های سطح، با تکیه بر خواص انتقال، انعکاس و با انکسار نور در مواد پروسه عمل میکنند. از سنسورهای سطح نوری میتوان برای اندازه گیری نقطه ای و یا اندازه گیری پیوسته سطح مواد استفاده کرد.   سنسور سطح نوری...